Londa

Lock Extra Strong

xxx ml

49.00lei

Set Flexible

xxx ml

49.00lei

Fixativ Fixa Strong

xxx ml

49.00lei

Curls In Strong

xxx ml

29.00lei

Dual Ego Flexible

xxx ml

30.00lei

Sparkle Fara Fixare

xxx ml

39.00lei

Transition Strong

xxx ml

37.00lei

Enhance Flexible

xxx ml

33.00lei

Sclupt It Strong

xxx ml

44.00lei

Expand Strong

xxx ml

33.00lei

Tamer Strong

xxx ml

45.00lei

Flat Ban Strong

xxx ml

40.00lei

Dramatizea Extra Strong

xxx ml

33.00lei

Volumation Flexible

xxx ml

30.00lei

Solidify Extreme

xxx ml

28.00lei

Coil Up Flexible

xxx ml

48.00lei

Smoothation Flexible

xxx ml

30.00lei

Liquefy Strong

xxx ml

30.00lei

Change Over Flexible

xxx ml

24.00lei